Kinderoefentherapie Zutphen
welkom kinderoefentherapie Cesar onderzoek en behandeling praktijk spelletjes en links contact
Motorisch onderzoek
Behandeling
Verwijsindicaties
Tarieven
Link naar: Vereniging van Oefentherapeuten Cesar & Mensendieck

Behandeling

De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan wat alleen opgesteld kan worden nadat een motorischonderzoek heeft plaats gevonden. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek.

Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren en evenwicht, aan de grove en aan de fijne motoriek. Het doel van de behandeling is het vergoten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In vrolijke, lichte oefenruimtes en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken.